اشتغال زایی
دانلود جزوه.کتاب.مقاله.پایان نامه.گزارش کار.کارآموزی
فــــــــســـــــــاســــــــیــــــــــــتـــــــــــی
برچسب
ارسال توسط فسا
برچسب

پایان نامه بررسی امید به زندگی در بیماران بستری مزمن

 

پایان نامه بررسی امید به زندگی در بیماران بستری مزمن و بیماران سرپایی مزمن

موضوع: پروژه پایانی روان شناسی عمومی و علوم تربیتی

پروژه پایانی رشته های روان شناسی با گرایش عمومی و علوم تربیتی قابل ارائه در دوره کارشناسی همراه با فهرست مطالب و فهرست منابع و به صورت فصل بندی شده.

فهرست:

 • فصل اول
 • کلیات
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهداف کلی
 • اهداف جزئی
 • فرضیه های تحقیق
 • تعاریف نظری بیماری مزمن
 • اهمیت وضرورت تحقیق
 • فصل دوم
 • ادبیات وپیشینه تحقیق
 • کشف امید
 • امید وانواع آن
 • امیدو خوش بینی
 • امید و الگوی رفتاری تیپ A
 • امید ،هیجان و عزت نفس نیست
 • امید،هوش و موفقیت
 • امیدو خود کارآمدی
 • تفاوت امید باامیدواری
 • تفاوت امید باتوقعات
 • تفاوت بین امید وایمان
 • تفاوت امید با میل
 • تفاوت امید با آرزو کردن
 • دیدگاههای رایج درباره امید
 • نظریه امید
 • آناتومی وبیولوژی امید
 • بیم وامید
 • ارتباط متقابل ذهن وجسم
 • باورودستگاه اعصاب خودکار
 • رابطه بین باورو دستگاه مرکزی(GNS)
 • ظهور وافول امیددرزندگی
 • ظهور تفکر امیدبخش
 • تفکرات رهیاب
 • تفکر پایورانه
 • دوره دوم کودکی
 • سناریوسازی
 • کسب نظر دیگران
 • سالهای میانه کودکی (سنین -)سالگی
 • سالهای نوجوانی (سنین -سالگی)
 • مرگ امید افول مثبت اندیشی
 • مراحل ناامیدی
 • غضب
 • بی تفاوتی
 • جمع بندی
 • امیدوافسردگی
 • تشخیص وتبیین امیدبخشی از افسردگی
 • امید،اضطراب وحملات هراس
 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • روش تحقیق
 • شیوه جمع آوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • مشخصات واحدهای موردپژوهش
 • ابزار موردسنجش امیدبه زندگی
 • روایی هم زمان ساز
 • روش آماری
 • فصل چهارم
 • نتایج
 • آمار توصیفی تجزیه وتحلیل داده ها
 • فصل پنجم
 • بحث ونتیجه گیری
 • نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات پژوهش
 • منابع
 • منابع غیر فارسی

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 80

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 

ارسال توسط فسا
برچسب

پروژه رشته حقوق و الهیات دیه

 

پروژه رشته حقوق و الهیات دیه

پروژه پایانی با موضوع دیه برای دانشجویان رشته های حقوق و الهیات دارای فهرست مطالب و فهرست کامل منابع. در 120 صفحه مفید و به صورت فصل بندی شده .

فهرست:

 • الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
 • ب) سؤالات
 • ج) فرضیات
 • د) سابقه‌ی پژوهش
 • هـ) روش تحقیق
 • و) محدودیت‌ها
 • فصل اول
 • کلیات تحقیق
 • بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)
 • فصل اول: تعریف دیه
 • مبحث دوم: معنای اصطلاحی
 • گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
 • - مفهوم دیه در فقه امامیه
 • مفهوم دیه در فقه شافعی
 • مفهوم دیه در فقه مالكی
 • گفتار دوم: مفهوم حقوقی
 • - حقوقدانان عرب
 • - حقوقدانان ایرانی
 • فصل دوم
 • سابقه پیدایش دیه
 • پیشینه تحقیق:
 • ادیان
 • - دین مسیحیت
 • - دین یهود
 • - دین زرتشت
 • تمدن های بشری جهان
 • مبحث دوم: سابقه پیدایش دیه در اسلام
 • فقیهی در این مورد عقیده دارد:
 • بخش دوم: حقوق جزایی ایران
 • فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
 • مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
 • دوره پیش از اسلام
 • الف) اعدام
 • ب) تبعید
 • ج) مجازات های دیگر
 • دوره اسلامی
 • مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
 • الف) اصلاح مجرم
 • ج) اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات
 • فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
 • مبحث اول: حاكمیت قانون راجع به مجازات اسلامی
 • ـ ارعاب عمومی و خصوصی (هدف بازدارندگی).
 • ـ اجرای اصول حقوق كیفری.
 • ـ اصلاح و تربیت مجرم.
 • ـ تطهیر و آمرزش گناهان مجرم.
 • ـ عدالت كیفری
 • بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزای (جمهوری اسلامی) ایران
 • فصل سوم
 • مبحث اول: مجازات (جنبه كیفری) دیه
 • مبحث سوم: دیه از نظر سیاست كیفری ایران در حال حاضر
 • گفتار اول: قانونگذار
 • الف) مجازات مالی
 • ب) جبران خسارت
 • گفتار دوم ماهیت تركیبی (خاص) دیه
 • گفتار سوم: انعكاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران
 • ماهیت كیفری دیه
 • ـ ماهیت تركیبی (خاص) دیه
 • مبحث چهارم: خسارات زائد بر دیه
 • ـ خسارت معنوی
 • مسئول پرداخت و مدت پرداخت دیه
 • مبحث اول: جانی
 • مبحث دوم: ضامن عاقله
 • مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)
 • مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه
 • گفتار اول: جانی
 • فصل چهارم
 • نتیجه گیری
 • نتیجه گیری
 • منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 120

 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ارسال توسط فسا
برچسب

بررسی تاثیر عامل اقتصاد بر طلاق

 

بررسی تاثیر عامل اقتصاد بر طلاق

موضوع: علوم اجتماعی - روان شناسی - علوم تربیتی

پروژه پایان دوره کارشناسی با موضوع بررسی تاثیر عامل اقتصاد بر طلاق در در 80 صفحه همراه با فهرست مطالب و لیست منابع.

قابل ارائه در رشته های علوم اجتماعی و روان شناسی و علوم تربیتی

فهرست:

 • فصل اول
 • مقدمه :
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت مسئله
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • هدف جزئی:
 • فرضیه پژوهش:
 • متغیرها
 • خانواده متقاضی طلاق
 • فصل دوم
 • پیشینه‌ی تحقیق
 • ادبیات:
 • رویکرد استرس روان شناختی
 • رویکرد ترکیبی
 • علل و عوامل طلاق
 • چندگانگی عوامل
 • شبکه‌ی منحصر به فرد عوامل:
 • بنای عوامل
 • کمون عوامل
 • عوامل غالب
 • عوامل کلان
 • عوامل میانه
 • عوامل خرد
 • عوامل مقوم:
 • تعدد ابعاد
 • ابعاد روان شناختی
 • -انتقادپذیری
 • - روحیه ترکیبی
 • تعلیم بلوغ
 • اهم روش های شناخت طلاق
 • ابزار اساسی پژوهش در باب طلاق
 • انواع طلاق
 • طلاق خلع
 • طلاق مبارات
 • انواع طلاق:
 • طلاق رجعی
 • طلاق بائن
 • آثار طلاق در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی
 • کاهش فرصت های ازدواج
 • کاهش رضایت از زندگی:
 • مشکلات روحی و جسمی
 • بعد اجتماعی
 • فصل سوم
 • فرضیه‌ی اقتصادی
 • فرضیه‌ی اول:
 • فرضیه‌ی دوم:
 • نوع پژوهش : زمینه یابی
 • جامعه آماری :
 • نمونه :
 • روش نمونه گیری :
 • ابزار جمع آوری :
 • ابزار تجزیه و تحلیل :
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات:
 • منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2007 - 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 80

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ارسال توسط فسا
برچسب

پروژه کارآفرینی راه اندازی كافی نت

 

پروژه کارآفرینی راه اندازی کافی نت

چکیده: این مراكز به افرادی كه امكان دسترسی به اینترنت را در منازل خود ندارند فرصت می دهد تا با حضور در این مراكز از خدمات گسترده این شبكه جهانی بهره مند شوند. رشد سریع شبكه های رایانه ای و نیز تحولات لحظه به لحظه فن آوریهای اطلاعاتی كه در بستر اینترنت رخ می دهد، دسترسی همگانی به این شبكه را به یك ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل كرده است از این رو به اعتقاد دكتر جلالی بهره گیری از حضور «كافی نت» ها بهترین روشی است كه دسترسی مردم به اینترنت را تسهیل و زمینه را برای ایجاد «احساس نیاز» نسبت به آن بخصوص در كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه فراهم می كند.این مركز شامل بخش كامپیوترهای متصل به شبكه، سالن انتظار و سالن مطالعه است.

فهرست:

 • مقدمه (كارآفرینی چیست)  
 • تشخیص فرصت  
 • ایده
 • نوآوریها
 • سكمپر
 • ارزیابی و تحلیل فرصت
 • طرح تجاری یك صفحه ای
 • الف چشم انداز
 • ب ماموریت
 • ج اهداف
 • د استراتژی
 • ه برنامه ها
 • تحقیق
 • مقدمه  
 • تاریخچه اینترنت
 • وضعیت اینترنت در ایران
 • پیشرفتهای تكنولوژیكی
 • ویژگیهای اینترنت
 • خدمات موجود در اینترنت
 • مزایا و معایب اتصال به شبكه اینترنت
 • نتیجه‎گیری  
 • فصل اول  
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم   
 • توضیح جزئیات ساخت محصول
 • نمودار تولید  
 • تخصص های مورد نیاز
 • شمای كلی شركت
 • فصل 5
 • بررسی بازار این محصول
 • نمودارسازمانی بازار
 • بزارهای بازاریابی
 • فصل 6
 • فصل 7
 • فصل 8

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 86

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 

ارسال توسط فسا
برچسب

ابزار آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت تبرید

 

ابزار آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت تبرید

پروژه اینجانب مربوط است به شناسایی و معرفی مختصر ابزار آلات و تجهیزات به کار رفته در صنعت تبرید و سرد خانه ها که شامل :

 • 1-ابزار الات لوله کشی (TT)
 • 2-ابزارآلات نگه داری و مهار مبرد (RHC)
 • 3-تجهیزات بازیابی (جمع آوری)، بازیافت، احیاء و تخلیه مبرد
 • 4-ابزار اندازه گیری (MI)

میباشند .

...

فرمت فایل: pptx (پاورپوینت) قابل ویرایش تعداد صفحات: 34

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ارسال توسط فسا
برچسب

کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی

 

پروژه کنترل - کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی

پروژه مربوطه در مورد کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی است که شامل : تقسیم بندی جامع اندازه گیری های فراصوت , انواع کاربرد فراصوت در صنعت غذا , تعیین ویژگیهای فراصوت ,سامانه کیفیت سنج فراصوت , بلوک دیاگرام کلی سامانه است که به صورت پاور پوینت ارائه شده است.

...

فرمت فایل: pptx (پاورپوینت) قابل ویرایش تعداد صفحات: 17

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ارسال توسط فسا
برچسب

پروژه هیدرولیک کانالهای رو باز

 

 پروژه هیدرولیک کانالهای رو باز در سیستم های انتقال آب

پروژه اینجانب مربوط است به هیدرولیک کانال های رو باز در سیستم های انتقال آب است که شامل پیشگفتار و تعاریف , مقدمه, مقایسه جریان ها در کانال ها , انواع کانال ها با رسم شکل , همراه با مشخصات هندسی محاسبات و فرمول های مربوطه وانواع جریان ها و سرریز ها

...

فرمت فایل: pptx (پاورپوینت) قابل ویرایش تعداد صفحات: 62

 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ارسال توسط فسا
برچسب

طراحی یک سیستم کنترل برای یک سیستم با پایداری مرزی با متلب

 

طراحی یک سیستم کنترل برای یک سیستم با پایداری مرزی با متلب

ما در این پروژه یک سیستم با پایداری مرزی را در نظر گرفتیم و یک سیستم کنترلی برای آن طراحی کردیم که زمان نشست کمتر از S5 و فراجهش کمتر از %10 و خطای حالت ماندگار کمتر از %2 باشد.

فهرست:

 • معرفی سیستم و خواسته های کنترلی
 • رسم مکان هندسی ریشه ها
 • پاسخ سیستم اولیه به ورودی پله
 • رسم نمودار بوده سیستم اولیه
 • رسم نمودار نایکوییست سیستم اولیه
 • بدست آوردن مخل قطب های مطلوب
 • رسم خواسته های کنترلی
 • آیا با یک بهره می توان به قطب های مطلوب رسید؟
 • طراحی جبران ساز پیش فاز
 • پاسخ سیستم جبران شده با جبران ساز پیش فاز به ورودی پله
 • اضافه کردن جبران ساز پس فاز
 • پاسخپله سیستم نهایی جبران شده با پیش فاز-پس فاز
 • نمودار Bode
 • نمودار نایکوییست
 • شکل کلی برنامه

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 18

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ارسال توسط فسا
برچسب

پروژه رادار اندازه گیری اولتراسونیک مبتنی بر AVR

 

پروژه رادار اندازه گیری اولتراسونیک مبتنی بر AVR + شماتیک مداری + دیاگرام عملکرد + فلوچارت + قطعات مورد نیاز + سورس کد های مورد نیاز + راهنمای تمام مراحل ساخت (زبان انگلیسی)

AVR-based Embedded System of High-resolution Ultrasonic Radar Distance Measurement 

AVR AT90S2313-10PI

چکیده (ترجمه): با توجه به توسعه صنعت خودرو سازی و تعداد خودروهای شخصی که روز به روز رو به افزایش است، بر تعداد رانندگان جوان و تازه کار افزوده می شود. همیشه دنده عقب گرفتن چه برای رانندگان تازه کار و چه رانندگان ماهر کاری سخت و خطرناک است. بسیاری از آنها شکایت کرده اند که اتومبیل های ارزشمندشان به واسطه موانعی که در آینه دیده نمی شود دچار آسیب شده است. در حال حاضر در این پروژه یک سیستم جدید بر اساس AVR های مبتنی بر سیستم های جاسازی شده از اندازه گیری رادار مافوق صوت (اولتراسونیک) با وضوح بالا با حالت های نمایش مختلف و خروجی داده های متنوع ارائه شده است.

1.     A new mode of TV On-screen character display (OSD) technology: Without interrupting watching normal program on the car TV screen in car, it is designed to avoid potential accidents by telling the driver the minimal distance of obstacles behind the car which may be neglected by drivers.

AVR-based Embedded System of High-resolution Ultrasonic Radar Distance Measurement

2.     LED and light-emitting bars display modes: Ordinary display modes. 8-segment LED*3 are used to display the distance of obstacles. We use 10 light-emitting bars to show the distance as well. The more bars are lightening, the closer obstacles are.

AVR-based Embedded System of High-resolution Ultrasonic Radar Distance Measurement

3.    Data output via multifunctional port in different protocols. In fact, we use the protocol RS232 in order to communicate with PC for debugging. In this view, the system can be easily used not only in automobiles, but also in various domains such as automated guided vehicles (AGVs) technology, other logistics carriers and so on.

AVR-based Embedded System of High-resolution Ultrasonic Radar Distance Measurement

AVR-based Embedded System of High-resolution Ultrasonic Radar Distance Measurement

پروژه ای کامل و ناب جهت ارائه پایان نامه رشته های مهندسی برق

...

فرمت فایل: DOC - PDF - Scrap - ddb - ASM - HEX - OBJ - INC - MAP - bat - APS

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

ارسال توسط فسا
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 72 صفحه بعد

پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
ایجاد خبرنامه ایمیلی

آمار وبلاگ:

بازدید امروز :1587
بازدید دیروز :170
بازدید هفته :2587
بازدید ماه :21115
بازدید کل :3335850
تعداد آنلاین :11